Szakvéleményezés | Fenntarthatóság

Feladataink...
Szervezeti riport készítése, a takarítással kapcsolatos kiadások feltárására.
A hiányosságok feltárása és dokumentálása a szervezeti tervek és fenntartahtósági irányelvek alapján.
A szobák és a nyilvános vendégterek átadás-átvétele.
A látható sérülések és hibák, valamint működésbéli rendellenességek felkutatása.
Az elhasználódások és kopások feltárása.
Látható, nagy kiterjedésű szennyeződések feltárása.
A hiányosságok feltérképezése és dokumentálása az átadási protokoll alapján.
A feltárt hibák pontos helyének leírása, hatósági előírások szerint.
A hiányosságok katalógizálása.
A fenntarthatóság biztosítása.
A karbantartási folyamatok megtervezése.
A karbantartások és kiigazítások jellegének és időkeretének meghatározása.
A technikai infrastruktúra és támogatás megtervezése.
A külső szakmai partnerek és beszállítók kiválasztása.
A büdzséhez igazított, átlátható költségterv felállítása.
A karbantartás és hibajavítási folyamatok gondozása.
A karbantartás és hibajavítás ellenörzése.
A hibajavítások utáni végső szemle és tisztítás végrehajtása.
 
Nagy hangsúlyt fektetünk...
A hibák világos és átlátható bemutatására.
A szabályok és irányelvek következetes betartására.
A fejlesztési és jóváhagyási folyamatokra.
A hibák objektív ismertetésére.
Átlátható és költségtudatos korrekciós intézkedések végrehajtására és karbantartására.
Az anyagok gondos kezelésére.
A megbízható, tisztességes, becsületes partnerségre, a magas szintű szolgáltatásra és a rugalmasságra.
A részletekre.